Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ming Ya

 (1924 - 2002)
Ming Ya was active/lived in China.  Ming Ya is known for scroll painting.

Sample Images for Ming Ya

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ming Ya

Ming Ya

Ming Ya


Artists also viewed by people viewing  Ming Ya


Shijian Zhang

Menghai Sha

Chuanzhang Guo

Shi Zi Wang

Ren Yu

Weiqu Guo

Wei Xu

Di Song

Xianzeng Wu

Tianheng Han

Baili He

Lingyun Qin

Weizhao Lu

Jian Zhang

Ke Tu

Yin Zhang

Dazhang Chen

Zishen Wu

Hu Shi

Jing Han Wu

Xingjing Wang

Wei Zhao

Ze Dai

Chunyang Huo

Zhou Shangguan

Youduo Yao

Yong Wang

Ren Xiong

Sanzhi Lin

Chen Wang