Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ming Yi Yang

 (Born 1943)
Ming Yi Yang was active/lived in Asia.  Ming Yang is known for painting.

Sample Images for Ming Yi Yang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ming Yi Yang

Ming Yi Yang

Ming Yi Yang


Artists also viewed by people viewing  Ming Yi Yang


Wang Ziwu

Qifeng Gao

Gang Xi

Jin Ma

Kun Wang

Tao Shi

Mingjing Yao

Shan Li

Zhenkuan Cui

PuChu Zhao

Yachen Wang

Bohua Bai

Youduo Yao

Mosheng Mei

Yuanqi Wang

Zhifo Chen

Shibiao Zha

Xian Gong

Xiaoshi Fu

Baizhong Zheng

Xiaoke Li

Xiao Junxian

Yifei Chen

Haonian Ou

Yan Liang

Jin Pu

Feiyun Yang

Zhou Shen

Chen Wang

Fei'an Yu