Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ming Yu

 (1884 - 1935)
Ming Yu was active/lived in China.  Ming Yu is known for painting.

Sample Images for Ming Yu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ming Yu

Ming Yu

Ming Yu


Artists also viewed by people viewing  Ming Yu


Gong Qi

Shiguang Tian

Bangda Xu

Yi Hong

Ruosi Hu

Lengyue Tao

Cheng Jin

Shaoqi Lai

BaoShi Fu

Geyi Wang

Baili He

Banding Chen

Lingcang Liu

Naiguang Zheng

Sun Xiao

Jiang Tingxi

Dazhuang Zhang

Xiongcai Li

Yeping Ying

Shouping Dong

Zhiding Yu

Xueshi Bai

Lu Shi

Qingxia Wu

Rending Fang

Ou Nie

Shanzi Zhang

Xi Dai

Dayu Chen

Shanshen Yang