Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Mingming Wang

 (Born 1952)
Mingming Wang is active/lives in China.  Mingming Wang is known for painting.

Sample Images for Mingming Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Mingming Wang

Mingming Wang

Mingming Wang


Artists also viewed by people viewing  Mingming Wang


Nong Wang

Hongshou Chen

Zhen Dang

Shibiao Zha

Xingjian Li

Qinmu Wu

Qichang Dong

Zhizhen Yu

Baizhong Zheng

Zhong Ren

Yan Liang

Chao Hong

Gongshou Pan

Boshu Liu

Li Wu

Xiaowan Xia

Moru Jin

Liangchi Qi

Xiaoke Li

Shinan Li

Zishen Wu

Yifei Chen

Jizhong Fang

Jin Pu

Jun Ma

Baolin Jiang

Qifeng Gao

Zhenkuan Cui

Lao A

Zhou Shangguan