Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Morikazu Kumagai

 (1880 - 1977)
Morikazu Kumagai was active/lived in Japan.  Morikazu Kumagai is known for painting.

Sample Images for Morikazu Kumagai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Morikazu Kumagai

Morikazu Kumagai

Morikazu Kumagai


Artists also viewed by people viewing  Morikazu Kumagai


Keiichi Kiyohara

Seiichiro Ban

Churyo Sato

Toraji Ishikawa

Yutaka Sasaki

Hisashi Suda

Yukihiko Kurihara

Daigoro Yamashita

Yasuhiro Tanikawa

Raoul Dufy

Toshinobu Onosato

Hiroshi Furuyoshi

Tossaishu Tanaka

Mitsuei Saito

Takashi Yamashita

Sam Lewis Francis

Hideo Nishiyama

Shiho Sakakibara

Mitsuru Watanabe

Ryonosuke Fukui

Meiji Hashimoto

Tatsuzo Shimizu

Masateru Suzuki

Nanpu Katayama

Chosei Miwa

Naondo Nakamura

Claude Weisbuch

Yoshio Tsuruoka

Kan Irie

Shoko Uemura