Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Motonari Kakei

 (Born 1951)
Motonari Kakei is active/lives in Japan.  Motonari Kakei is known for painting.

Sample Images for Motonari Kakei

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Motonari Kakei

Motonari Kakei

Motonari Kakei


Artists also viewed by people viewing  Motonari Kakei


Yonezo Shibata

Kojin Kudo

Kazuo Shiraga

Shoji Hamada

Teishiro Gomi

Gilles Gorriti

Kojiro Kosugi

Kazumasa Nakagawa

Takeshi Hayashi

Chikkyo Ono

Hiroshi Higuchi

Yotsuo Kasai

Shintaro Suzuki

Chikuhaku Suzuki

Tekison Uda

Seiichi Sakurada

Wasaku Kobayashi

Hitoshi Komatsu

Yoshio Aoyama

Toshihiko Oya

Shoichiro Nushi

Miematsu Tanabe

Kazu Wakita

Insho Domoto

Masaharu Suzuki

Ryushi Kawabata

Gutei Ono

Toshio Matsuo

Kibo Kodama

Shiko Munakata