Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Mutsuro Kawashima

 (20th century)
Mutsuro Kawashima was active/lived in Japan.  Mutsuro Kawashima is known for painting.

Sample Images for Mutsuro Kawashima

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Mutsuro Kawashima

Mutsuro Kawashima

Mutsuro Kawashima


Artists also viewed by people viewing  Mutsuro Kawashima


Sue Ono

Riki Nakagawa

Yoshi Kinouchi

Rojin Matsuki

Saburo Saito

Toshiyuki Hasekawa

Shinsui Ito

Shigeo Ishikawa

Toichi Kato

Tatsuoki Nambata

Tsutomu Fujii

Yoshio Mori

Hirosuke Tasaki

Ichiro Fukuzawa

Hyoichi Yamamoto

Ikeda Masuo

Katsuzo Satomi

Taisuke Hamada

Hiroki Oda

Munehiro Nakamura

Kiyoshi Yamashita

Kakuzo Inoue

Shozo Shimada

Paul Augustin Aizpiri

Shinmei Kato

Claude Weisbuch

Romain De Tirtoff

Kiyokata Kaburagi

Pablo Picasso

Yukio Kodama