Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Nanpu Katayama

 (flourished c.1921-1961)
Nanpu Katayama was active/lived in Japan.  Nanpu Katayama is known for painting.

Sample Images for Nanpu Katayama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Nanpu Katayama

Nanpu Katayama

Nanpu Katayama


Artists also viewed by people viewing  Nanpu Katayama


Goseki Mio

Katsuyuki Nabei

Tsuneo Takashima

Kazuo Omori

Genichiro Inokuma

Hisanori Miyashita

Saburo Aso

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Kiyonaga Ito

Taro Okamoto

Uichi Takayama

Yoshio Tsuruoka

Reiji Kubo

Takuji Nakamura

Toshinobu Onosato

Masateru Suzuki

Imao Keinen

Kazuo Kakurai

Mototsugu Domoto

Bernard Buffet

Yutaka Sasaki

Kei Murayama

Tai Nakatani

Chinami Nakajima

Takanori Kinoshita

Kuniyoshi Kaneko

Yoshi Kinouchi

Kumiko Kita

Hisashi Suda

Zensaku Nakamura