Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Naoki Tominaga

 (1913 - 2006)
Naoki Tominaga was active/lived in Japan.  Naoki Tominaga is known for Sculptures.

Sample Images for Naoki Tominaga

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Naoki Tominaga

Naoki Tominaga

Naoki Tominaga


Artists also viewed by people viewing  Naoki Tominaga


Yoshio Tsuruoka

Yotsuo Kasai

Hyoichi Yamamoto

Saneatsu Mushanokoji

Tsutomu Fujii

Hiroki Oda

Keika Kanashima

Kazuo Kudo

Miematsu Tanabe

Seibo Kitamura

Shomei Fukazawa

Takuji Nakamura

Tatsushiro Takabatake

Jin Osakabe

Kiichiro Hayashi

Nanpu Katayama

Keou Nishimura

Konosuke Tamura

Kojiro Kosugi

Hitone Noma

Teishiro Gomi

Akira Kaho

Harune Takemoto

Ichiro Fukuzawa

Yonezo Shibata

Noriyoshi Sakaguchi

Kunio Komatsuzaki

Kibo Kodama

Toshio Hirakawa

Takanori Kinoshita