Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Nikolai Egorovich Sverchkov

 (1817 - 1898)
Nikolai Egorovich Sverchkov was active/lived in Russian Federation, France.  Nikolai Sverchkov is known for Animal scene and folk genre painting and lithographs.

Sample Images for Nikolai Egorovich Sverchkov

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Nikolai Egorovich Sverchkov

Nikolai Egorovich Sverchkov

Nikolai Egorovich Sverchkov


Artists also viewed by people viewing  Nikolai Egorovich Sverchkov


Eduard Semenovich Gorokhovsky

Fedor Vasilyevich Sychkov

Yury Krasny

Mikhail Magaril

Fyodor Feodorovich Buchholz

Lev Iliich Tabenkin

Valentina Kropivnitskaya

Simon Faibisovich

Vassili Yacovlevitch Grachev

Vladimir Titov

Mikhail Roginsky

Boris Orlov

Konstantin Vyalov

Vassili Yakovlevich (Vasily) Sitnikov

Vladimir Aralov

Maximilian Aleksandrovich Voloshin

Komar & Melamid

Iwan Trusz

Mikhail Vasilievich Nesterov

Anatoli Lvovich Kaplan

Oleg Kudryashov

Gustav G Kluzis

Valery Nikolaevich Koshlyakov

Timur Novikov

Andrei Nikolaevich Shilder

Oleg Vassiliev

Zurab Konstantinovich Tsereteli

Edvard (Edik) Steinberg

Aleksei Vasilievich Von Hanzen

Alexander Kosolapov