Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Nobuo Sekine

 (Born 1942)
Nobuo Sekine is active/lives in Japan.  Nobuo Sekine is known for Abstract.

Sample Images for Nobuo Sekine

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Nobuo Sekine

Nobuo Sekine

Nobuo Sekine


Artists also viewed by people viewing  Nobuo Sekine


Kishio Suga

Masaaki Yamada

Susumu Koshimizu

Takesada Matsutani

Jiro Takamatsu

Sadamasa Motonaga

Ufan Lee

Tetsumi Kudo

Tsuruko Yamazaki

Ayako Rokkaku

Toko Shinoda

Tadashi Sugimata

Toshinobu Onosato

Atsuko Tanaka

Toshimitsu Imai

Jiro Yoshihara

Senkichiro Nasaka

Tatsuoki Nambata

Morikazu Kumagai

Kazuo Shiraga

Seiji Togo

Toshio Yoshida

Hiroki Oda

Shomei Fukazawa

Waichi Tsutaka

Tschang-Yeul Kim

Akira Akizuki

Hitoshi Komatsu

Tsutomu Fujii

Hisao Domoto