Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Nong Jin

 (1687 - 1764)
Nong Jin was active/lived in China.  Nong Jin is known for painting.

Sample Images for Nong Jin

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Nong Jin

Nong Jin

Nong Jin


Artists also viewed by people viewing  Nong Jin


Zhen Wang

Shizeng Chen

Shiguang Tian

Jian Gao

Gongkai Pan

Shengmo Xiang

Shichong Shen

Xining Yu

Wu Wang

Jiyou Liu

Yuan Feng

Wenyu Bian

Yigui Zhou

Huanwu Huang

Yuanyu Ma

Shi Hu

Shilong Mo

Guoliang Shi

Zhiwan Zhang

Shanshen Yang

Rui Long

Shufang Xiao

Chuxiong Fang

Shichen Xie

Xiongcai Li

Liangyi Qi

Qing Mei

Jin Mengshi

Youren Yu

Xiancheng Peng