Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Pu Hua

 (1834 - 1911)
Pu Hua was active/lived in China.  Pu Hua is known for landscape painting, calligraphy.

Sample Images for Pu Hua

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Pu Hua

Pu Hua

Pu Hua


Artists also viewed by people viewing  Pu Hua


Bu Zhang

Shengbo Shang

Chun Chen

Yun Wang

Zifan Cui

Yefo Hu

Shoushi Yin

Yifen Tang

Yunsheng Sun

Yong Lin

Qi Gai

Nong Jin

Baochun Liu

Sicong Zhou

Weiqu Guo

Yanning Chen

Zongcang Zhang

Mingming Wang

Li Wu

Changgu Zhou

Dazhang Chen

Huancheng Lu

Xinlan Jin

Yushun Lu

Quan Pu

Zhizhen Yu

Zhi Guang Yang

Yinmo Shen

Ci Xi

Zhengming Wen