Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Qianyu Ye

 (1907 - 1996)
Qianyu Ye was active/lived in China.  Qianyu Ye is known for painting.

Sample Images for Qianyu Ye

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Qianyu Ye

Qianyu Ye

Qianyu Ye


Artists also viewed by people viewing  Qianyu Ye


Wang Li

Yi Hong

Yu Pu Chen

Guangjian Jia

Shanyu Hu

Zan Ni

Zongyi Rao

Rending Fang

Gongchuo Ye

Yunyu Zhao

Yuming Song

Ning Kang

Zhi Lu

Ou Nie

Duo Wang

Ruzhuo Cui

Ming Yu

Xinjian Zhu

Zishen Wu

Duoling He

Xiangxun Chen

Pin Luo

Fanzhi Zeng

DaZhong Feng

Shen Peng

Da Chun Ji

Xinhai Shen

Gengyan Bai

Bichu Zhou

Meicun Zhu