Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Qin Xuanfu

 (1906 - 1998)
Qin Xuanfu was active/lived in China.  Qin Xuanfu is known for painting.

Sample Images for Qin Xuanfu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Qin Xuanfu

Qin Xuanfu

Qin Xuanfu


Artists also viewed by people viewing  Qin Xuanfu


Tianci Su

Ke Tu

Kuchan Li

Shuzhong Chen

Yu Xiong

Zhaoyang Yin

Yun Tang

Songyan Qian

Shanyue Guan

Yidong Wang

Banding Chen

Chuxiong Fang

Xiongcai Li

Teh-Chun Chu

Hong Yu

Baishi Qi

Danqing Chen

Hufan Wu

Jianwei Duan

Xuan Ai

Zhen Wang

Zongwei Sun

Peiqiu Chen

Maokun Pang

Shouping Dong

Wenliang Yan

Lin Dachuan

Yongzhen Li

BaoShi Fu

Keran Li