Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Qingping Li

 (1911 - 2004)
Qingping Li was active/lived in China.  Qingping Li is known for Abstract oil and splash ink painting.

Sample Images for Qingping Li

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Qingping Li

Qingping Li

Qingping Li


Artists also viewed by people viewing  Qingping Li


Tianci Su

Bichu Zhou

Lin Dachuan

Xiwen Min

Ke Tu

Shanyu Hu

Shijie Zhu

Qin Xuanfu

Zizheng Zhang

Yongzhen Li

Tchong-Jen Tchang

Zilan Guan

Yifu Fei

Bon Yee

Sitong Pan

Si Peng

Qi Lu

Zheng Qu Duan

Shibai Lu

Shanshi Quan

Shou Zhao

YanKang Qian

Jieyin Wang

Wenliang Yan

Chuanwen Ren

Jianwei Duan

Junde Chen

Gongliu Luo

Xiaofu Yu

Ren Weiyin