Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Qingwei Xu

 (Born 1975)
Qingwei Xu is active/lives in China.  Qingwei Xu is known for painting.

Sample Images for Qingwei Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Qingwei Xu

Qingwei Xu

Qingwei Xu


Artists also viewed by people viewing  Qingwei Xu


Wenliang Yan

Liang Guan

Zuoren Wu

Beihong Xu

Yifei Chen

Yanning Chen

Chunya Zhou

Zhongli Luo

Haisu Liu

Runwen Guo

Chuanwen Ren

Yidong Wang

Ge Chao

Ping Yan

Xiaowan Xia

Feiyun Yang

Fengmian Lin

Luo Erchun

Ze Dai

Xuan Ai