Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Qinmu Wu

 (1894 - 1953)
Qinmu Wu was active/lived in China.  Qinmu Wu is known for Scroll Painting.

Sample Images for Qinmu Wu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Qinmu Wu

Qinmu Wu

Qinmu Wu


Artists also viewed by people viewing  Qinmu Wu


Jin Li

Quan Shen

Da Chen

Haisu Liu

Pan Zhenyong

Hongwei Jiang

Yachen Wang

Wenxi Liu

Zhifo Chen

Shuru Zhao

Hui Wang

Shouping Yun

Bolong Yan

Dawei Shi

Fen Deng

Shibiao Zha

Shoutie Qian

Liangchi Qi

Xueni Sun

Dayu Chen

Chunyao Huang

Mingming Wang

Menghai Sha

C C (Wang Chi-Chien) Wang

Cheng Zhu

Tonghe Weng

Youren Yu

Pu Hua

Fenghan Gao

Xiancheng Peng