Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Qiu Zhijie

 (Born 1969)
Qiu Zhijie is active/lives in China.  Qiu Zhijie is known for drawing, video, photography.

Sample Images for Qiu Zhijie

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Qiu Zhijie

Qiu Zhijie

Qiu Zhijie


Artists also viewed by people viewing  Qiu Zhijie


Hyung-Koo Kang

Liu Ye

Wenda Gu

Wei Dong

Jinsong Wang

Jia Wei

George Condo

Wei Liu

Enli Zhang

Hong Yu

Guoqiang Cai

Lei Yan

Andy Warhol

Wei Guo

Yongqing Ye

Yu Youhan

Fang Lijun

Sen He

Guangyi Wang

Chunya Zhou

Takashi Murakami

Zhilong Qi

Bing Xu

Shan Li

Wenbo Chen

Hideaki Kawashima

Hwan Kwon Yi

Jianhua Liu

Keping Wang

Song Xue