Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Qizhan Zhu

 (1892 - 1996)
Qizhan Zhu was active/lived in China.  Qizhan Zhu is known for painting.

Sample Images for Qizhan Zhu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Qizhan Zhu

Qizhan Zhu

Qizhan Zhu


Artists also viewed by people viewing  Qizhan Zhu


Yin Tang

Youduo Yao

Luowu Mai

Tianheng Han

Runwen Guo

Huafo Qian

Li Wu

Lingfei Mu

Baochun Liu

Xiaocen Yuan

Qi Gai

Xuhui Mao

Tianci Su

Zhaoyang Yin

Baozhen Su

Changgu Zhou

Zhenchuan Zhao

Zhimian Zhou

Kehong Sun

Yushun Lu

Li Yanshan

Mosheng Mei

Ximing Lin

Wei Xu

Qichao Liang

Shengbo Shang

Bu Zhang

Menghai Sha

Huang Shaoqiang

Xiaoyu Kong