Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ren Yu

 (1853 - 1901)
Ren Yu was active/lived in China.  Ren Yu is known for painting.

Sample Images for Ren Yu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ren Yu

Ren Yu

Ren Yu


Artists also viewed by people viewing  Ren Yu


Xiong Zhang

Shaoji He

Banding Chen

Zifan Cui

ShaoMei Chen

Zhen Wang

Zhengming Wen

Dazhuang Zhang

Jin Yang

Chaoran Feng

Yifei Lu

Nong Jin

Jiyou Liu

Emperor Qianlong

Kuchan Li

Peiqiu Chen

Shengmo Xiang

Songyan Qian

Di Tang

Ying Lan

Hui Wang

Ming Ya

Yan Hua

Zikai Feng

Yun Tang

Sun Xiao

Ru Pu

Xiongcai Li

Liang Guan

Huaimin Zhou