Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Renzo Kita

 (19/20th century)
Renzo Kita was active/lived in Japan.  Renzo Kita is known for landscape painting.

Sample Images for Renzo Kita

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Renzo Kita

Renzo Kita

Renzo Kita


Artists also viewed by people viewing  Renzo Kita


Kyujin Yamamoto

Kyoko Asakura

Claude Weisbuch

Rojin Matsuki

Hirosuke Tasaki

Nabesaburo Kito

Shomei Fukazawa

Masahiko Yamanaka

Shigeru Morita

Zensaku Nakamura

Hitone Noma

Seigo Takatsuka

Kiyokata Kaburagi

Tsutomu Fujii

Shozo Shimada

Toichi Kato

Keigetsu Matsubayashi

Paul Augustin Aizpiri

Taisuke Hamada

Keigo Kimura

Hiroki Oda

Shinsui Ito

Hyoichi Yamamoto

Jin Osakabe

Yoson Ikeda

Keou Nishimura

Shin Ichi Saito

Hiroatsu Takata

Saneatsu Mushanokoji

Kazu Wakita