Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ryuzaburo Umehara

 (1888 - 1986)
Ryuzaburo Umehara was active/lived in Japan.  Ryuzaburo Umehara is known for painting.

Sample Images for Ryuzaburo Umehara

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ryuzaburo Umehara

Ryuzaburo Umehara

Ryuzaburo Umehara


Artists also viewed by people viewing  Ryuzaburo Umehara


Takuji Nakamura

Takeji Fujishima

Saburo Miyamoto

Shintaro Suzuki

Masahiko Yamanaka

Seiichi Hara

Chikuhaku Suzuki

Toshihiko Oya

Sadamasa Motonaga

Ryonosuke Fukui

Shoichiro Nushi

Takuji Seki

Takashi Asada

Mototsugu Domoto

Teishiro Gomi

Tekison Uda

Maurice de Vlaminck

Noriko Tamura

Rinjiro Hasegawa

Chikkyo Ono

Gentaro Koito

Hiroshi Higuchi

Yataro Noguchi

Gutei Ono

Tsuneo Takashima

Toshio Matsuo

Masayoshi Nakamura

Tai Nakatani

Masaharu Suzuki

Ryohei Miwa