Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Saburo Miyamoto

 (1905 - 1974)
Saburo Miyamoto was active/lived in Japan.  Saburo Miyamoto is known for still life painting.

Sample Images for Saburo Miyamoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Saburo Miyamoto

Saburo Miyamoto

Saburo Miyamoto


Artists also viewed by people viewing  Saburo Miyamoto


Kenkichi Kodera

Ryuzaburo Umehara

Heihachiro Fukuda

Kiyonaga Ito

Toshio Yodoi

Pablo Picasso

Yujin Nakaji

Shigeo Iwasawa

Shiro Wake

Kiiko Kurihara

Teruo Onuma

Katsu Kokufu

Sue Ono

Masaaki Miyasako

Shomei Fukazawa

Keigo Kimura

Zensaku Nakamura

Ryohei Koiso

Marc (Moishe Shagal) Chagall

Shozo Murata

Keigetsu Matsubayashi

Rojin Matsuki

Ryonosuke Fukui

Yutaka Sasaki

Toshio Hirakawa

Toshio Tabuchi

Keiichi Kiyohara

Yukihiko Kurihara

Kiyoshi Yamashita

Keou Nishimura