Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Saburo Shimada

 
Saburo Shimada is known for painting.

Sample Images for Saburo Shimada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Saburo Shimada

Saburo Shimada

Saburo Shimada


Artists also viewed by people viewing  Saburo Shimada


Pablo Picasso

Hiroki Oda

Ichiro Fukuzawa

Kiyoshi Yamashita

Naoki Tominaga

Rojin Matsuki

Yoshi Kinouchi

Romain De Tirtoff

Senjin Gokura

Takeo Yamaguchi

Yukio Kodama

Kiyokata Kaburagi

Hirosuke Tasaki

Chuichi Konno

Kan Irie

Kazutoshi Kihara

Chosei Miwa

Gyokudo Kawai

Shomei Fukazawa

Claude Weisbuch

Seigo Takatsuka

Daijo Aoki

Hiroshi Senju

Kei Hiraga

Shozo Murata

Konosuke Tamura

Keika Kanashima

Yoshio Tsuruoka

Kyujin Yamamoto

Gaho Hashimoto