Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Sanzhi Lin

 (1898 - 1989)
Sanzhi Lin was active/lived in China.  Sanzhi Lin is known for calligraphy.

Sample Images for Sanzhi Lin

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Sanzhi Lin

Sanzhi Lin

Sanzhi Lin


Artists also viewed by people viewing  Sanzhi Lin


DaWei Liu

Pu Hua

YanYong Ding

Jin Pu

Gongshou Hu

Zhou Shen

Yachen Wang

Weiqu Guo

Yugui Song

Ying Qiu

Haisu Liu

Yi Ren

Ming Ya

Haonian Ou

Jiezi Pan

Huaimin Zhou

Cao Xu

Lichen Zhang

Shibai Lou

Xiao Junxian

Dayu Chen

Moruo Guo

Tian Ni

Gang Xi

Dawei Shi

Yifeng Wu

Shuzhi Xu

Baizhong Zheng

Shixuan Zheng

Zhi Guang Yang