Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Satoshi Odagiri

 (1980s)
Satoshi Odagiri was active/lived in Japan.  Satoshi Odagiri is known for painting.

Sample Images for Satoshi Odagiri

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Satoshi Odagiri

Satoshi Odagiri

Satoshi Odagiri


Artists also viewed by people viewing  Satoshi Odagiri


Kazumasa Nakagawa

Teishiro Gomi

Shigeru Morita

Sadamasa Motonaga

Yoson Ikeda

Hitoshi Yamaba

Taro Ogi

Yoshio Aoyama

Toshio Matsuo

Shigehiko Ishikawa

Seiji Togo

Atsushi Uemura

Shoha Ito

Jiro Oyamada

Shin Ichi Saito

Reiji Kubo

Keiichi Takasawa

Nobuo Sekine

Satoshi Yabuuchi

Takashi Yamashita

Ryonosuke Fukui

Nori Shimizu

Yasuo Ueno

Nobuo Kurosawa

Saburo Aso

Senjin Gokura

Shogo Endo

Hisashi Suda

Claude Weisbuch

Hakuho Mori