Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Satoshi Yabuuchi

 (Born 1953)
Satoshi Yabuuchi is active/lives in Japan.  Satoshi Yabuuchi is known for sculptures.

Sample Images for Satoshi Yabuuchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Satoshi Yabuuchi

Satoshi Yabuuchi

Satoshi Yabuuchi


Artists also viewed by people viewing  Satoshi Yabuuchi


Taro Okamoto

Yoshio Tsuruoka

Kunio Komatsuzaki

Kiyonaga Ito

Kyujin Yamamoto

Yutaka Sasaki

Kiyokata Kaburagi

Yasuo Ueno

Tessai Tomioka

Konosuke Tamura

Tetsuo Matsumoto

Kansetsu Hashimoto

Matazo Kayama

Shizuo Otsu

Mitsuei Saito

Nanpu Katayama

Keiichi Kiyohara

Kohei Morita

Tatsuya Ishiodori

Keiichi Takasawa

Gaho Hashimoto

Akiko Endo

Kazuho Hieda

Chosei Miwa

Takashi Yamashita

Tadao Okazaki

Nobuo Kurosawa

Isao Nishimura

Chuta Kimura

Daijo Aoki