Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seibo Kitamura

 (1884 - 1997)
Seibo Kitamura was active/lived in Japan.  Seibo Kitamura is known for sculptures.

Sample Images for Seibo Kitamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seibo Kitamura

Seibo Kitamura

Seibo Kitamura


Artists also viewed by people viewing  Seibo Kitamura


Kazuya Takamitsu

Uichi Takayama

Yoshimi Oka

Keigetsu Kikuchi

Sadamasa Motonaga

Tatsuo Takayama

Gutei Ono

Keizo Koyama

Mutsuro Kawashima

Kibo Kodama

Masaharu Suzuki

Rinjiro Hasegawa

Ko Hirose

Seiichi Hara

Ryushi Kawabata

Kazuo Kakurai

Nobuo Sekine

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Yayoi Kusama

Kiichiro Hayashi

Yataro Noguchi

Ryohei Miwa

Takuji Nakamura

Teishiro Gomi

Takuji Seki

Churyo Sato

Sakujiro Okubo

Maurice de Vlaminck

Shoha Ito

Jean Jansem