Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seigo Takatsuka

 (1930 - 2007)
Seigo Takatsuka was active/lived in Japan.  Seigo Takatsuka is known for painting.

Sample Images for Seigo Takatsuka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seigo Takatsuka

Seigo Takatsuka

Seigo Takatsuka


Artists also viewed by people viewing  Seigo Takatsuka


Reiji Kubo

Uichi Takayama

Yoshitomo Nara

Katsuaki Kakiuchi

Jun Nakao

Hiroshi Senju

Kotaro Migishi

Tadao Okazaki

Kiyokata Kaburagi

Chuta Kimura

Hoshun Yamaguchi

Nabesaburo Kito

Keisen Tomita

Shin Miyazaki

Christian Lassen

Keou Nishimura

Hakuho Mori

Masayoshi Aigasa

Takashi Shimizu

Kenzo Itani

Toichi Kato

Kakuzo Inoue

Kakutaro Yamazaki

Masanobu Kitamura

Shoen Uemura

Giko Hayakawa

Andre Cottavoz

Hidetoshi Takahashi

Sotaro Yasui

Junji Yoshii