Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seiho Takeuchi

 (1864 - 1942)
Seiho Takeuchi was active/lived in Japan.  Seiho Takeuchi is known for painting.

Sample Images for Seiho Takeuchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seiho Takeuchi

Seiho Takeuchi

Seiho Takeuchi


Artists also viewed by people viewing  Seiho Takeuchi


Hitoshi Yamaba

Tai Nakatani

Chikuhaku Suzuki

Daigoro Yamashita

Keiiji Usami

Koji Inagaki

Ko Hirose

Ryushi Kawabata

Zenzaburo Kojima

Keizo Koyama

Christian Lassen

Takashi Asada

Taro Okamoto

Tekison Uda

Tamiji Kitagawa

Itsuki Miya

Kuniyoshi Kaneko

Yuji Misu

Ikunosuke Shirataki

Imao Keinen

Yotsuo Kasai

Kazuo Kakurai

Chikkyo Ono

Takuji Nakamura

Mototsugu Domoto

Jean Fusaro

Morikazu Kumagai

Saburo Shimada

Gutei Ono

Sadamasa Motonaga