Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seiichi Hara

 (mid 20th century)
Seiichi Hara was active/lived in Japan.  Seiichi Hara is known for painting.

Sample Images for Seiichi Hara

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seiichi Hara

Seiichi Hara

Seiichi Hara


Artists also viewed by people viewing  Seiichi Hara


Chikkyo Ono

Sadamasa Motonaga

Goseki Mio

Toshio Hirakawa

Hitoshi Yamaba

Sumio Goto

Kei Murayama

Yoson Ikeda

Yayoi Kusama

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Reiji Kubo

Senjin Gokura

Imao Keinen

Sakujiro Okubo

Takeshi Hayashi

Maurice de Vlaminck

Hitoshi Komatsu

Wasaku Kobayashi

Matazo Kayama

Hitone Noma

Shigehiko Ishikawa

Miematsu Tanabe

Teishiro Gomi

Koichi Nabatame

Shiko Munakata

Seiichi Sakurada

Kojin Kudo

Hiroatsu Takata

Kojiro Kosugi

Kazuo Kakurai