Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seiko Sawada

 (flourished c.1934-1939)
Seiko Sawada was active/lived in Japan.  Seiko Sawada is known for sculpture.

Sample Images for Seiko Sawada

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seiko Sawada

Seiko Sawada

Seiko Sawada


Artists also viewed by people viewing  Seiko Sawada


Hitoshi Komatsu

Nobuo Sekine

Yotsuo Kasai

Chikkyo Ono

Koji Kinutani

Wasaku Kobayashi

Yoson Ikeda

Reiji Kubo

Shoichiro Nushi

Kazu Wakita

Kazumasa Nakagawa

Sumio Goto

Shoha Ito

Shigehiko Ishikawa

Sadamasa Motonaga

Hitoshi Yamaba

Seiji Togo

Takuji Nakamura

Ryonosuke Fukui

Kiyonaga Ito

Satoshi Yabuuchi

Keiichi Kiyohara

Toraji Ishikawa

Keou Nishimura

Claude Weisbuch

Ryushi Kawabata

Hitone Noma

Kan Irie

Takeo Yamaguchi

Seigo Takatsuka