Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Senkichiro Nasaka

 (1923 - 2014)
Senkichiro Nasaka was active/lived in Japan.  Senkichiro Nasaka is known for Painting.

Sample Images for Senkichiro Nasaka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Senkichiro Nasaka

Senkichiro Nasaka

Senkichiro Nasaka


Artists also viewed by people viewing  Senkichiro Nasaka


Yuko Nasaka

Yasuo Sumi

Yozo Ukita

Tsuruko Yamazaki

Yoshishige Saito

Shozo Shimamoto

Tadashi Sugimata

Takesada Matsutani

Chiyu Uemae

Sadamasa Motonaga

Tsuyoshi Maekawa

Atsuko Tanaka

Masaaki Yamada

Motonao Takasaki

Jiro Yoshihara

Aiko Miyawaki

Michio Yoshihara

Kokuta Suda

Toshinobu Onosato

Yasse Tabuchi

Tetsuo Mizu

Toshimitsu Imai

Hisao Domoto

Waichi Tsutaka

Takeo Yamaguchi

Kazuo Shiraga

Chuta Kimura

On Kawara

Horio Sadaharu

Nobuo Sekine