Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Seon-Ghi Bahk

 (Born 1966)
Seon-Ghi Bahk is active/lives in Korea, Republic of, South Korea.  SeonGhi Bahk is known for Sculpture, painting.

Sample Images for Seon-Ghi Bahk

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Seon-Ghi Bahk

Seon-Ghi Bahk

Seon-Ghi Bahk


Artists also viewed by people viewing  Seon-Ghi Bahk


Ai Yamaguchi

Byung-Rock Yoon

Hao Zeng

Hongtu Zhang

Kyoung Tack Hong

Jing Xiang

Shen Xiaotong

Hiroyuki Matsuura

Zhilong Qi

Jin Guo

Liuming Ma

Wei Guo

Hideaki Kawashima

Jian Ling

Shaobin Yang

Fang Lijun

Zhigang Tang

Lei Yan

Wang Zhan

Ik-Joong Kang

Yongqing Ye

Xuhui Mao

Da Chun Ji

Luo Brothers

Wenda Gu

Wei Liu

Sen He

Song Xue

Shan Li

Kwang Young Chun