Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Setsuko Migishi

 (1905 - 1999)
Setsuko Migishi is known for painting.

Sample Images for Setsuko Migishi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Setsuko Migishi

Setsuko Migishi

Setsuko Migishi


Artists also viewed by people viewing  Setsuko Migishi


Takanari Oguiss

Chikuhaku Suzuki

Toshiyuki Hasekawa

Giko Hayakawa

Mototsugu Domoto

Junji Kawashima

Chikuma Suzuki

Naoyuki Odano

Yotsuo Kasai

Bernard Buffet

Jean-Pierre Cassigneul

Konosuke Tamura

Kei (Key) Hiraga

Kenzo Itani

Hiroshi Senju

Ryohei Koiso

Yoshitomo Nara

Daijo Aoki

Shinsen Tokuoka

Hakutei Ishii

Keika Kanashima

Shoen Uemura

Pablo Picasso

Junichi Goto

Yoshio Mori

Keisen Tomita

Kiichiro Hayashi

Jin Osakabe

Hidetoshi Sakai

Keizo Koyama