Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shan Fu

 (1607 - 1684)
Shan Fu was active/lived in China.  Shan Fu is known for Painting, calligraphy.

Sample Images for Shan Fu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shan Fu

Shan Fu

Shan Fu


Artists also viewed by people viewing  Shan Fu


Duo Wang

Emperor Qianlong

Nong Jin

Yan Hua

Tao Shi

Yin Tang

Shen Huang

Yuanqi Wang

Shibiao Zha

Ruitu Zhang

Qichang Dong

Hui Wang

Ying Lan

Hongshou Chen

Zhengming Wen

Yong Liu

Jin Yang

Banqiao Zheng

Xian Gong

Jiru Chen

Shouping Yun

Zhu Yunming

Pin Luo

Weicheng Qian

Shan Li

Fangying Li

WenZhi Wang

Bingshou Yi

Zongcang Zhang

Jiang Tingxi