Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shangyi Jin

 (Born 1934)
Shangyi Jin is active/lives in China.  Shangyi Jin is known for painting.

Sample Images for Shangyi Jin

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shangyi Jin

Shangyi Jin

Shangyi Jin


Artists also viewed by people viewing  Shangyi Jin


Zongjin Li

Duoling He

Changshuo Wu

Daqian Zhang

Binhong Huang

Maokun Pang

Zeng Fan

Jian Zhang

Yongyu Huang

Yanning Chen

Beihong Xu

Feiyun Yang

Mingming Wang

Baishi Qi

Zhiliu Xie

Li Cao

Yaya Yan

Anjian Chen

Meilin Han

Fei'an Yu

Yifei Chen

Yongqing Ye

Haixia He

Kongde He

Jianwei Duan

Dehai Pan

Kuchan Li

Yidong Wang

Hufan Wu

Xuan Ai