Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shanming Wu

 (Born 1941)
Shanming Wu is active/lives in Asia, China.  Shanming Wu is known for painting.

Sample Images for Shanming Wu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shanming Wu

Shanming Wu

Shanming Wu


Artists also viewed by people viewing  Shanming Wu


Meicun Zhu

Zifan Cui

Chuxiong Fang

Ming Ya

Fu Sha

Zhen Wang

Wu Guandai

Shanshen Yang

Zhi Guang Yang

Zixi Wei

Mu Qiao

Shiguang Tian

Quan Pu

Songnian Yuan

Xiongcai Li

Shichang Xu

Ci Xi

Shu Lin

Songyan Qian

Jin Mengshi

Gu Xu

Wuchang Zheng

Yinmo Shen

Bangda Dong

Huaimin Zhou

Zhizhen Yu

Yan Hua

Banding Chen

Linshi Gu

Zhengming Wen