Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shanshen Yang

 (1913 - 2004)
Shanshen Yang was active/lived in China.  Shanshen Yang is known for painting.

Sample Images for Shanshen Yang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shanshen Yang

Shanshen Yang

Shanshen Yang


Artists also viewed by people viewing  Shanshen Yang


Lan-fang Mei

Ping Chen

Daishan Wang

Xun Ren

Chan Zhu

Pin Luo

XiangNing He

Xu Song

Xiaoshi Fu

Mengfu Zhao

Baizhong Zheng

Zhiding Yu

Maoshan Liu

Yulin Song

Da Chun Ji

Pang Jiun

Zan Ni

Jiang Jian

Ming Yu

Kun Qi

Maokun Pang

Fanzhi Zeng

Wu Han

Walasse Ting

Yang Fan

Luo Erchun

Du Qian

Wei Zhao

Yi Gu

Zhiqian Zhao