Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shanshou Huang

 (1855 - 1919)
Shanshou Huang was active/lived in China.  Shanshou Huang is known for painting.

Sample Images for Shanshou Huang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shanshou Huang

Shanshou Huang

Shanshou Huang


Artists also viewed by people viewing  Shanshou Huang


Haiyan Nan

Yigui Zhou

Haixia He

Tianjian He

Shan Fu

Shuangan Hu

Huian Qian

Zixi Wei

Hongshou Chen

Ying Lan

Danxu Fei

Yuan Feng

Di Tang

Shufang Xiao

Zizhuang Chen

XiangNing He

Xingjian Li

Chen Lu

Shuhui Wang

Huanwu Huang

Yuanliang Zhou

Wang Li

Shi Hu

Baoshu Ding

Yifei Lu

Xi Xu

Xiancheng Peng

Yiqing Tao

Banqiao Zheng

Youwei Kang