Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shanyue Guan

 (1912 - 2000)
Shanyue Guan was active/lived in China.  Shanyue Guan is known for painting.

Sample Images for Shanyue Guan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shanyue Guan

Shanyue Guan

Shanyue Guan


Artists also viewed by people viewing  Shanyue Guan


Liufang Li

Shuangan Hu

Roujian Rou Jian Shen

Xiaoxu Zheng

Lin Dachuan

Wang Li

Rong Wang

Hualing Xu

Guangzhao Lu

Qiucao Chen

Ershi Fu

Ning Kang

Xianglan Ge

Zhengming Chen

Yulin Song

Chen Hui

Di Tang

Cen Xuegong

Weicheng Qian

Yang Fan

Xiangxun Chen

Yiming Chen

Chi-Kwan Chen

Xiuyi Guo

Weipu He

Mi Zeng

Zan Ni

Yuanlu Ni

Shanyu Hu

Ping Chen