Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

ShaoMei Chen

 (1909 - 1954)
ShaoMei Chen was active/lived in China.  ShaoMei Chen is known for painting.

Sample Images for ShaoMei Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


ShaoMei Chen

ShaoMei Chen

ShaoMei Chen


Artists also viewed by people viewing  ShaoMei Chen


Emperor Qianlong

Lin Dachuan

Shengmo Xiang

Jianwei Duan

Xiaocui Chen

Wu Wang

Yuan Jiang

Wenhou Zhu

Guoliang Shi

Haiyan Nan

Meicun Zhu

Baoshu Ding

Jiang Tingxi

Jian Li

Shixuan Zheng

Bichu Zhou

Ershi Fu

Lu Fengzi

Wenzhen Gong

Gongkai Pan

Chen Lu

Zhongli Luo

Qixiang Zong

Yicong Guo

Yao Huang

Shaoji He

Teh-Chun Chu

Wu Guandai

Yulin Song

Xiong Zhang