Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shao'ang Zhao

 (1905 - 1998)
Shao'ang Zhao was active/lived in China, Hong Kong, Asia.  Shaoang Zhao is known for painting.

Sample Images for Shao'ang Zhao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shao'ang Zhao

Shao'ang Zhao

Shao'ang Zhao


Artists also viewed by people viewing  Shao'ang Zhao


Sheng Zhu

Da Zhu

Chuanzhang Guo

Kejian Cao

Hongshou Chen

Chongguang Chen

Xun Liu

Lichen Zhang

Xiong Zhang

Zhongli Luo

Yao Yuan

Feng Yiming

Haichun Xiao

Lingfei Mu

Liupeng Su

Shi Hu

Tonghe Weng

Jin Mengshi

Ximing Lin

Yunpeng Ding

Gongshou Hu

Liangyi Qi

Wu Yisheng

Yongkai Hu

Shoushi Yin

Shuru Zhao

Jin Li

Shengbo Shang

Min Han

Chang Yu Sanyu