Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shao'ang Zhao

 (1905 - 1998)
Shao'ang Zhao was active/lived in China, Hong Kong, Asia.  Shaoang Zhao is known for Painting.

Sample Images for Shao'ang Zhao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shao'ang Zhao

Shao'ang Zhao

Shao'ang Zhao


Artists also viewed by people viewing  Shao'ang Zhao


Yen-Yung Ting

Ru Pu

Yun Tang

Zhiliu Xie

Gong Qi

Ming Ya

ShaoMei Chen

Danzhai Liu

BaoShi Fu

Weipu He

Leisheng Huang

Wenzhuo Zheng

Guowei Wang

Dayu Wu

Wenxi Chen

Wenzhi Song

Shouping Dong

Fengmian Lin

Chin Hsiao

Pang Jiun

De-Jinn Shiy

Tianjian He

Haonian Ou

Shifa Cheng

Beihong Xu

Dan Liu

Xiancheng Peng

Shanshen Yang

Binhong Huang

Chen Li