Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shaobin Yang

 (Born 1963)
Shaobin Yang is active/lives in China.  Shaobin Yang is known for Painting.

Sample Images for Shaobin Yang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shaobin Yang

Shaobin Yang

Shaobin Yang


Artists also viewed by people viewing  Shaobin Yang


Jin Guo

Fang Lijun

Guangyi Wang

Xiaodong Liu

Xiaogang Zhang

Minjun Yue

Wei Liu

Zhilong Qi

Shan Li

Fanzhi Zeng

Liu Ye

Zhaoyang Yin

Lei Yan

Wei Guo

Xuhui Mao

Zhigang Tang

Chunya Zhou

Wang Zhan

Zhengjie Feng

Sen He

Yongqing Ye

Song Xue

Da Chun Ji

Ji Kai Li

Wenda Gu

Dehai Pan

Yacai Qiu

Bing Xu

Yi Ding

Yonghong Song