Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shaosong Yu

 (1883 - 1949)
Shaosong Yu was active/lived in China.  Shaosong Yu is known for painting.

Sample Images for Shaosong Yu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shaosong Yu

Shaosong Yu

Shaosong Yu


Artists also viewed by people viewing  Shaosong Yu


Ruosi Hu

Yiqing Tao

Zikai Feng

Banding Chen

YanYong Ding

Shifa Cheng

Xiaoke Li

Hufan Wu

Zhiliu Xie

Daqian Zhang

Kuchan Li

Naiguang Zheng

Yifei Lu

Tianjian He

Shouping Dong

Qizhan Zhu

Fei'an Yu

Zheng Wu

Xiongcai Li

Zhen Wang

Shizeng Chen

Songyan Qian

Hanting Jiang

Ming Ya

Ru Pu

Liang Guan

Yachen Wang

Qianyu Ye

Yun Tang

Quan Pu