Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shen Huang

 (1687 - 1768)
Shen Huang was active/lived in China.  Shen Huang is known for Drawing, painting.

Sample Images for Shen Huang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shen Huang

Shen Huang

Shen Huang


Artists also viewed by people viewing  Shen Huang


Wu Wang

Shichen Xie

Wangyun Zhao

Chen Xiao

Guofan Zeng

Yunhe Zhao

Shufang Xiao

Sun Xiao

Meicun Zhu

Yiqing Tao

Jiyou Liu

Shuqi Zhang

Guoliang Shi

Dazhuang Zhang

Hualing Xu

Huanwu Huang

Peiqiu Chen

Xiancheng Peng

Yeping Ying

Xiongcai Li

Chuxiong Fang

Meihua Yan

Haixia He

Xiang Yun

Shan Fu

Hongshou Chen

Jianfu Gao

Jiang Tingxi

Linlu Xu

Lu Fengzi