Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shi Hu

 (1891 - 1962)
Shi Hu was active/lived in China.  Shi Hu is known for Calligraphy, painting.

Sample Images for Shi Hu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shi Hu

Shi Hu

Shi Hu


Artists also viewed by people viewing  Shi Hu


LeLe Xu

Pu Hua

Xiancheng Peng

Yugui Song

Wenzhi Song

Youren Yu

Zhou Shen

Zheng Wu

Wang Ziwu

Wenxi Liu

Beihong Xu

Qianyu Ye

Jin Ma

Zhixue Yu

Shanshou Huang

Yachen Wang

Shifu Guo

Shanshen Yang

Shibai Lou

Xiao Junxian

Tao Shi

Bohua Bai

Zhiliu Xie

Liang Xue

PuChu Zhao

Shoutie Qian

Liangchi Qi

Ming Yi Yang

Jin Mengshi

Junbi Huang