Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shi Liang

 (Born 1963/65)
Shi Liang is active/lives in China.  Shi Liang is known for neo-realist portrait, nude and interior painting.

Sample Images for Shi Liang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shi Liang

Shi Liang

Shi Liang


Artists also viewed by people viewing  Shi Liang


Xueshi Bai

BaoShi Fu

Si Peng

Binhong Huang

Chuanxing Zeng

Junbi Huang

Ling Hong

Sicong Zhou

Keran Li

Shouping Dong

Yifei Chen

TianShou Pan

Shibai Lou

Beihong Xu

Hufan Wu

Shanyue Guan

Peiqiu Chen

Yanshao Lu

Xuan Ai

Zhaoyang Yin

Nong Jin

Ming Ya

Yiming Chen

Yifen Tang

Ru Pu

Songyan Qian

XueTao Wang

Chunya Zhou

Junna Xia

Shifa Cheng