Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shi Liang

 (Born 1963/65)
Shi Liang is active/lives in China.  Shi Liang is known for Neo-realist portrait, nude and interior painting.

Sample Images for Shi Liang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shi Liang

Shi Liang

Shi Liang


Artists also viewed by people viewing  Shi Liang


Hanxi Yu

Chengwei Chen

Yigang Mao

Xinyu Zhao

Chuanwen Ren

Mingfei Cui

Dafeng Mo

Wanshan Chen

Jun Leng

Pengren Ge

Gengdi Pan

Jing Han Wu

Dai Pingjun

Gao Mingfeng

Chengwei Wu

Wentao Li

Weimin Sun

Nv Jin

Ling Wan

Xiaodong Xu

Qingwei Xu

Runwen Guo

Xiaodong Yu

Dongming Xie

Si Peng

Mingming Li

Tenghui Huang

Jiang Zhang

Song Zhou

Ping Yan