Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Shi Qi

 (Born 1939)
Shi Qi is active/lives in China.  Shi Qi is known for painting.

Sample Images for Shi Qi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Shi Qi

Shi Qi

Shi Qi


Artists also viewed by people viewing  Shi Qi


Sicong Zhou

Ming Yi Yang

Baozhen Su

Xiaocen Yuan

Jiaying He

Zuoren Wu

Wenzhi Song

Zhou Shen

Hanting Jiang

Liang Xue

Kunfeng Lu

Bohua Bai

Qichang Dong

Beihong Xu

Zhixue Yu

Xian Gong

Fei'an Yu

Jiezi Pan

Fang Xiang

Xingjian Li

Yugui Song

Tao Shi

Shibai Lou

Qianyu Ye

Dengtang Zhang

Mingming Wang

Zeng Xian Fang

Yong Wang

Wang Ziwu

Shoutie Qian